top of page
Skärmavbild 2021-05-01 kl. 15.28.29.png
Utbildningsutskottet verkar för att göra vår utbildning så bra som möjligt.
Utskottet har som uppgift att vara länken mellan studenter och lärare
och verkar för en god studiemiljö.

Dina rättigheter

Har du frågor om vad du har för rättigheter som student, se hit!

FAQ-utbildning 

 

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av ordförande och fyra utskottsmedlemmar. Utav dessa utskottsmedlemmar är tre stycken så kallade årskursrepresentanter. Årskursrepresentanterna har till uppgift att bevaka utbildningens kurser extra noga och vara länken mellan studenterna och lärarna. Detta uppfylls genom att under en pågående kurs samla in studenternas åsikter och framföra detta till lärare under ett kursavstämningsmöte. Tack vare detta möte kan eventuella frågetecken rätas under kursens gång, samt förbättrade åtgärder vidtas. Efter varje avslutad kurs ansvarar årskursrepresentanterna för att, åter igen, samla in studenternas åsikter och tillsammans med kursansvarig lärare utvärdera kursen i sin helhet på ett kursvärderingsmöte. Tanken med utvärderingen är att till nästa omgång kursen hålls kunna bibehålla det som varit bra samt förbättra det som varit mindre bra.

 

Resterande utskottsmedlem har till uppgift att vara ledande i de projekt som utbildningsutskottet anordnar, exempelvis i sektionens SU-projekt. Vidare agerar de som stöd till årskursrepresentanterna samt till ordförande. 

Programråd

Årskursrepresentanterna och ordförande deltar alltid på de programråd som hålls på de affärsjuridiska programmen. Under dessa möten diskuteras programöverskridande frågor mellan studentrepresentanter och programledningen. Om du har något du vill få framfört till ett programråd kan du prata med någon i utbildningsutskottet eller mejla utbildning@ajf.nu

 

Kontakt

Ordförande

Maja Elmquist, År 3

 

Utskottsmedlemmar

Noa Andersson, år 4

Saga Granekull, år 3

Therese Billberg, år 2

Irma Lönner, år 2

Henrik Brofors, år 1

Fabian Söderblom, år 1

E9FE3192-67FC-4866-8F87-2A31304EF05D.jpeg

Studentärenden

Ett av utbildningsutskottets uppgifter är att ta emot studentärenden. Du som student kan alltid skriva till utbildningsutskottet om du t.ex. har frågor om din utbildning, har blivit orättvist behandlad, har idéer för projekt utskottet kan genomföra eller om du har ett annat ärende som är utbildningsrelaterat. Mejla till utbildning@ajf.nu eller prata med någon ur utbildningsutskottet.
 

UB:s allmänna råd

Det finns en hel del att tänka på när man studerar på universitetsnivå. Därför har AJF:s utbildningsbevakare tagit fram en guide till studier vid de Affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet. Klicka på länken här nedanför för att öppna guiden.

Klicka här för att läsa dem allmänna råden!

96705FF3-A94A-4779-8994-1DF8913E920A.PNG

Klicka på "Kontakta Utbildningsbevakaren" för att komma till ett anonymt kontaktformulär.

bottom of page