top of page

Om den Affärsjuridiska föreningen

Den affärsjuridiska föreningen (AJF) är sektionen för juridikstuderande som antingen studerar vid de Affärsjuridiska programmen eller läser fristående kurser inom ämnet affärsrätt vid Linköpings universitet.

AJF:s arbete

Kontakta oss

AJf styrelse.JPEG

Engagerade

AJF arbetar för att:
§ bevaka och följa upp utformningen av utbildningarna
§ främja samarbetet mellan studenter och institutionen
§ knyta kontakter med näringslivet
§ stärka Affärsjuridiska programmets position i förhållande till andra juridiska utbildningar
§ skapa en gemenskap mellan studenterna vid programmet

 

För att uppnå dessa mål är sektionens arbete fördelat i ett antal utskott som står under ledning av föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar även för evenemang som programmens arbetsmarknadsdag Juroday, den årliga diplomeringen av affärsjurister och studieresor såsom Europaresan.

Vill du kontakta AJF? Klicka här för kontaktuppgifter till alla styrelseledamöter i AJF. Har du en allmän fråga eller om du inte vet vem du ska vända dig till går det utmärkt att maila ajf@ajf.nu så hjälper vi dig.

Adress:

Affärsjuridiska föreningen
Kårallen, Linköpings Universitet

581 83 Linköping
Sverige

Läs mer om oss som är engagerade i den Affärsjuridiska föreningen under 
verksamhetsåret 22/23.

Under "utskotten" kan du även läsa mer om utskottens arbete.

Klicka på loggan brevid för att läsa AJF:s stadgar.

Stadgar

bottom of page