Månadens Alumn 2018

Månadens Alumn Januari 2018

Månadens Alumn Februari 2018

Philip Meijer

Namn: Philip Meijer

Inriktning: Ekonomi/AJP

Ålder: 27

Examensår: 2015

Nuvarande anställning: Legal Counsel & Compliance Officer på NGM.

Klicka här för att läsa hela intervjun med Philip!

Ken Jansson

Namn: Ken Jansson

Inriktning: Ekonomi/AJP

Ålder: 29

Examensår: 2015

Nuvarande anställning: Associate Director – Aon M&A and Transaction Solutions  

Klicka här för att läsa hela intervjun med Ken!

Månadens Alumn Mars 2018

Ludvig Prebner

Namn: Ludvig Prebner

Inriktning: Ekonomi/AJP

Ålder: 26

Examensår: 2015

Nuvarande anställning: Upphandlingskonsult på HBV

Klicka här för att läsa hela intervjun med Ludvig!

Månadens Alumn September 2018

fredrikbengtssonalumn.jpg
Fredrik Bengtsson

Namn: Fredrik Bengsston
Inriktning: Ekonomi

Examensår: 2016

Nuvarande anställning: Associate,
Advokatfirman Cederquist

Klicka här för att läsa hela 

intervjun med Fredrik!

Månadens Alumn April 2018

Kristina Maksinen

Namn: Kristina Maksinen

Inriktning: Franska/AJPEU

Examensår: 2003

Nuvarande anställning: EU-tjänsteman

på Europeiska Revisionsrätten

Klicka här för att läsa hela intervjun med Kristina!

Månadens Alumn Oktober 2018

alumnoktober.jpg
Johanna Wretås

Namn: Johanna Wretås

Inriktning: Ekonomi

Examensår: 2016

Nuvarande anställning: Legal Specialist och Säkerhetschef


Klicka här för att läsa hela intervjun med Johanna!

alumndecemba.jpg
Anna Groth

Namn: Anna Groth

Inriktning: Ekonomi

Nuvarande jobb: Skattejurist på PwC
Examensår: 2009

Ålder: 38

Klicka här för att läsa hela intervjun med Anna!

Emma Hall

Namn: Emma Hall

Inriktning: Franska

Examensår: 2010

Nuvarande anställning: Chefsjurist på

Academic Work


Klicka här för att läsa hela intervjun med Emma!

Månadens Alumn November 2018

Månadens Alumn December 2018