Styrelsen 19/20

Det är vi som är den affärsjuridiska föreningens styrelse 19/20. Här hittar du mailadresser till var och en av oss. Har du en allmän fråga eller om du inte vet vem i styrelsen du skall vända dig till, går det alldeles utmärkt att skriva till ajf@ajf.nu så ser vi till att du får hjälp av rätt person. 
 

 Jag har som uppgift att se till så att arbetet flyter på bra och att vi anordnar olika festligheter för studenterna på vårt program samt för alla på LiU. Jag ansvarar med andra ord för mästeriet Jur6 arbete.
 

Frida Eriksson

Chef Jur6

Kontakt

 

chef@jur6.se

Ellen Johansson

Evenemang

Ansvarig för att det löpande under läsåret händer roliga saker som skapar sammanhållning mellan studenterna i såväl klasserna som mellan årskurserna på de Affärsjuridiska programmen, som t.ex. Europaresan. 

Kontakt

 

evenemang@ajf.nu

Elin Pettersson

Sekreterare

Ansvarar för att att föra protokoll på varje styrelsemöte och sedan se till att detta renskrivs och justeras samt godkänns av justerare och ordförande. Ansvarar även för planeringen av den årliga diplomeringshögtiden för programmets utexaminerade.

Jasmin Milton-Smith

Bihanget

Ansvarig utgivare för sektionstidningen Bihanget och ansvarar för att organisera och samordna arbetet i redaktionen. Det är redaktören som tillsammans med skribenterna planerar innehållet i de två tidningar som ges ut under verksamhetsåret. 

Kontakt

 

bihanget@ajf.nu

Tim Bensing

Arbetsmiljöombud

Arbetar för en bra fysisk såväl psykosocial arbetsmiljö på det affärsjuridiska programmet. Till AMO kan man vända sig till med frågor som rör fysisk, psykosocial och studiesocial arbetsmiljö.

Kontakt

 

amo@ajf.nu

Amanda Larsby

Ekonomi

Ansvarar och sköter föreningens ekonomi. För även register över medlemmar samt sköter medlemsavgifter.

Kontakt

 

ekonomi@ajf.nu

Belma Zulkic

IT/Tryck

Ansvarar för Affärsjuridiska föreningens sociala medier (Facebook och Instagram) och föreningens hemsida, www.ajf.nu. Jag ansvarar även för allting som trycks inom sektionen samt sektionsväskorna och sektionströjorna. 

Kontakt

 

it@ajf.nu

Axel Hagberg

Ordförande

Ansvarar för att samordna och övervaka styrelsearbetet, samt representera sektionen vid de månatliga sektionsträffarna med StuFF och övriga sektioner.

Kontakt

 

ordf@ajf.nu

Emma Hjarmarsson

Vice ordförande

Ansvarar för att arrangera affärsjuristernas arbetsmarknadsdag Juroday och är ordförandens ställföreträdare vid frånvaro.

Kontakt

 

juroday@ajf.nu

Tobias Andersson

Näringsliv

Ansvarar för föreningens alla företagskontakter och för att knyta kontakter mellan studenterna och näringslivet

Stina Hakegård

Alumni

Ansvarar för att bibehålla och skapa goda kontakter med alumner från programmen, det vill säga studenter som tagit en master/magisterexamen från något av de Affärsjuridiska programmen. 

Kontakt

 

 

alumn@ajf.nu

Evelina Palmgren

Marknadsföring

Ansvarar för marknadsföringen av de affärsjuridiska programmen genom att representera programmen på mässor och även nå ut till blivande studenter på gymnasieskolor. 

Olivia Andersson

Utbildning

Ansvarar för att sektionen bedriver en kontinuerlig utbildningsbevakning och arbetar ständigt med att säkerställa och utveckla kvalitén på programmet och dess kurser. 

  • AJFs Facebook
  • AJFs Instagram
  • AJFs Linkedin
  • AJF-Podden


 vid Linköpings universitet

AFFÄRSJURIDISKA                 FÖRENINGEN 


 

AJF_logga_2013.png