top of page
Skärmavbild 2020-10-02 kl. 15.00.53.png
23/24
Det är vi som är den affärsjuridiska föreningens styrelse 23/24. Här hittar du mailadresser till var och en av oss. Har du en allmän fråga eller om du inte vet vem i styrelsen du skall vända dig till, går det alldeles utmärkt att skriva till ajf@ajf.nu så ser vi till att du får hjälp av rätt person. 
 
 

Ansvarar för Affärsjuridiska föreningens sociala medier (Facebook och Instagram) och föreningens hemsida, www.ajf.nu. Jag ansvarar även för allting som trycks inom sektionen samt sektionsväskorna och sektionströjorna. 

Andreas Thunholm Nilsson

Alumni

Ansvarar för att bibehålla och skapa goda kontakter med alumner från programmen, det vill säga studenter som tagit en master/magisterexamen från något av de Affärsjuridiska programmen. 

Kontakt

 

alumn@ajf.nu

Maja Bengtsson

Marknadsföring

Ansvarar för marknadsföringen av de affärsjuridiska programmen genom att representera programmen på mässor och även nå ut till blivande studenter på gymnasieskolor. 

D8061B97-4A6E-4E53-91C5-1CA90DF7FDB3.jpeg

Emilia Henriksson

IT/Tryck

Kontakt

 

it@ajf.nu

Tillfällig bild styrelsepost.jpg
Tillfällig bild styrelsepost.jpg

Ansvarar och sköter föreningens ekonomi. För även register över medlemmar samt sköter medlemsavgifter.

Zac Blomqvist

Europaresan

Adam Bengtsson

Ekonomi

Ansvarar för att arrangera den årliga Europaresan för studenterna på det Affärjuridiska programmet

Kontakt

europaresan@ajf.nu

Kontakt

 

ekonomi@ajf.nu

64C556D6-3F15-4F40-99FC-3478EA6D884D.jpeg

Andrea Koniari

Bihanget

Ansvarig utgivare för sektionstidningen Bihanget och ansvarar för att organisera och samordna arbetet i redaktionen. Det är redaktören som tillsammans med skribenterna planerar innehållet i de två tidningar som ges ut under verksamhetsåret. 

Kontakt

 

bihanget@ajf.nu

Maja Elmquist

Utbildning

Ansvarar för att sektionen bedriver en kontinuerlig utbildningsbevakning och arbetar ständigt med att säkerställa och utveckla kvalitén på programmet och dess kurser. 

C3033D3C-8D68-4E0F-A9AF-DA5729C76E57.jpeg

Hanna Timrup

Arbetsmiljöombud

Arbetar för en bra fysisk såväl psykosocial arbetsmiljö på det affärsjuridiska programmet. Till AMO kan man vända sig till med frågor som rör fysisk, psykosocial och studiesocial arbetsmiljö.

Kontakt

 

amo@ajf.nu

AJF_logga_2013.png

Klara Persson

Chef Jur6

 Jag har som uppgift att se till så att arbetet flyter på bra och att vi anordnar olika festligheter för studenterna på vårt program samt för alla på LiU. Jag ansvarar med andra ord för mästeriet Jur6 arbete.
 

Kontakt

 

chef@jur6.se

3EFDE4CC-D366-4424-AD30-344A086EBB41.jpeg

Felicia Eriksson

Evenemang

Evenemangsutskottets huvudsakliga uppgift är att verka för en god sammanhållning inom programmet och mellan årskurserna. Detta uppnås genom en rad olika evenemang och tillställningar där föreningens medlemmar får chansen att träffas och umgås.

Kontakt

 

evenemang@ajf.nu

Klara Söderstedt

Sekreterare

Ansvarar för att att föra protokoll på varje styrelsemöte och sedan se till att detta renskrivs och justeras samt godkänns av justerare och ordförande. Ansvarar även för planeringen av den årliga diplomeringshögtiden för programmets utexaminerade.

4F4E675F-BC42-498A-80D2-4CD1284CA611.jpeg

Albin Lindberg

Ordförande

Ansvarar för att samordna och övervaka styrelsearbetet, samt representera sektionen vid de månatliga sektionsträffarna med StuFF och övriga sektioner.

Kontakt

 

ordf@ajf.nu

4F2E4476-F329-4F2F-AE95-6E5C4B309B1D.jpeg

Thilda Kransvik

Vice ordförande

Ansvarar för att arrangera affärsjuristernas arbetsmarknadsdag Juroday och är ordförandens ställföreträdare vid frånvaro.

Kontakt

 

juroday@ajf.nu

AFAA9C71-63B7-46D9-9C16-CC3279925669.jpeg

Linnea Björkholmen

Näringsliv

Ansvarar för föreningens alla företagskontakter och för att knyta kontakter mellan studenterna och näringslivet

29B6B54E-155D-4E9B-ACEF-5183B25D706F_1_201_a.jpeg
D693E53B-B267-4FBF-B29C-88CEFBACDE97.jpeg
E9FE3192-67FC-4866-8F87-2A31304EF05D.jpeg
6AF2819D-47A6-4A06-A72F-BA3EAE5D9368.jpeg
223E90E5-901E-4257-8565-4E12B52904D3.jpeg
004846E8-79E5-4851-941E-FA0FDC4ED330.jpeg
8DE0E7EA-5A26-4395-BD04-765D138FA9A3.jpeg
bottom of page