Grön sektion

AJF är en grön sektion. Det innebär att vi jobbar lite extra med miljöfrågor.
Gröna sektioner har funnits på LiU sedan år 2007 och inrättades i syfte att
underlätta sektionernas miljöarbete samt för att skapa ett större
engagemang och en större medvetenhet kring miljöfrågor.

För att få vara en grön sektion måste AJF varje år uppfylla ett antal kriterier, dessa kriterier är uppställda för att få sektionen att miljöanpassa, i stort sett all, sin verksamhet. Utöver dessa grundläggande kriterier ska sektionen, varje år, införa en miljöförbättrande åtgärd. Om sektionen uppfyller samtliga krav, blir den diplomerad och kan titulera sig som en grön sektion.

Varje år upprättas en miljöplan som, i stora drag, beskriver hur miljöarbetet ska gå till. Nedan kan du läsa årets miljöplan.

AJF - En grön sektion

Miljöplan

  • AJFs Facebook
  • AJFs Instagram
  • AJFs Linkedin
  • AJF-Podden


 vid Linköpings universitet

AFFÄRSJURIDISKA                 FÖRENINGEN 


 

AJF_logga_2013.png